.

Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan “2/B VE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI” konulu basın duyurusu