Defterdarlığımız Seyitgazi Malmüdürlüğünden taşınmaz mal satış İlanı

İhale ilan metnine ulaşmak için TIKLAYIN