Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Eskişehir Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Amacımız Eskişehir Defterdarlığı olarak kurum hedeflerine uygun insan kaynakları politikaların belirlemek, Ülkemizin aydınlık geleceği için, bütçe gelirlerine azami katkıda bulunmak, bunu yaparken kamunun ihtiyaçlarını dikkate alarak, şeffaf, hesap verilebilir, profesyonel ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Vizyonu;
Üstlendiğimiz görevleri yerine getirirken insanı odak alan çalışanların ve tüm paydaşlarımızın hakkına saygılı, yenilikçi, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı, hızlı, kaliteli, hesap verebilir, benzer organizasyonlar arasında fark yaratan ve önde gelen, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan bir organizasyon kültürü oluşturmaktır.