Defterdarlık İKEP Bilgilendirme Toplantısı

Defterdarlığımız tarafından yürütülmekte olan İç Kontrol Eylem Planının 2017 yılı değerlendirmesinin yapıldığı İKEP toplantısı gerçekleştirilmiştir.