Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Amacımız Eskişehir Defterdarlığı olarak kurum hedeflerine uygun insan kaynakları politikaların belirlemek, Ülkemizin aydınlık geleceği için, bütçe gelirlerine azami katkıda bulunmak, bunu yaparken kamunun ihtiyaçlarını dikkate alarak, şeffaf, hesap verilebilir, profesyonel ve kaliteli hizmet sunmaktır.