Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci,

 • Halka hizmet bilinci,

 • Hizmet standartlarına uyma,

 • Amaç ve misyona bağlılık,

 • Dürüstlük ve tarafsızlık,

 • Saygınlık ve güven,

 • Nezaket ve saygı,

 • Yetkili makamlara bildirim,

 • Çıkar çatışmasından kaçınma,

 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,

 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,

 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,Savurganlıktan kaçınma,

 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan, Bilgi vermeme,

 • saydamlık ve katılımcılık, Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,

 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler,

 • Mal bildiriminde bulunma…