Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

 • Halka hizmet bilinci

 • Hizmet standartlarına uyma

 • Amaç ve misyona bağlılık

 • Dürüstlük ve tarafsızlık

 • Saygınlık ve güven

 • Nezaket ve saygı

 • Yetkili makamlara bildirim

 • Çıkar çatışmasından kaçınma

 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

 • Savurganlıktan kaçınma

 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

 • Mal bildiriminde bulunma