Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ÖZEL ANADOLU HASTANESİ İLE YAPILAN PROTOKOL

Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi tarafından, Eskişehir Maliye Personeli (Maliye Bakanlığı Eskişehir Defterdarlığı Merkez ve İlçe Personeli, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Personeli, Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez ve İlçe Personeli) ve bakmakla yükümlü oldukları 1. Derece aile fertleri için Özel Eskişehir Anadolu Hastanesinde muayene fark ücreti ile ayakta  veya  yatarak  gerçekleştirilen  tedaviler  esnasındaki tüm tahlil ,tetkik ,ameliyat ve yata n Hasta Hizmetlerinde oluşan fark ücretlerine ayakta tedavilerde %35, yatarak tedavilerde %30 indirim uygulanacak olup, Eskişehir Özel Anadolu Hastanesinin chek-up paketlerine bakabilirsiniz.